Hromnice u Plzně

Hromnice - proterozoické grafitické břidlice

Foto 27. Stavba grafitických břidlic kralupsko-zbraslavské skupiny Barrandienu. Stav 20.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce