Hromnice u Plzně

Hromnice - proterozoické černé břidlice

Foto 21. Typická stavba jílovitých a prachovitých černých břidlic kralupsko-zbraslavské skupiny Barrandienu. Stav 20.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce