Hromnice u Plzně

Hromnice - jezírko s kyselou vodou

Foto 14. Jezírko na dně těžební jámy má hloubku kolem 15 m a voda vykazuje velmi nízké pH. Stav 20.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce