Hromnice u Plzně

Hromnice - jedna z přístupových cest

Foto 1. Přístupová cesta na lokalitu ze západního okraje bývalého těžebního prostoru. Stav 20.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce