Dobříš

Dobříš - vstup do lomu

Foto 8. Vstup do zatopeného lomu Jezírko, jižně od Dobříše. K návštěvě lokality je třeba souhlasu majitele objektu. Stav 21.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce