Dobříš

Dobříš - dobříšské slepence

Foto 23. Stavba dobříšských slepenců s valouny různých typů hornin. Stav 21.9.2007.

Š RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce