Dobříš

Dobříš - dobříšské slepence

Foto 17. Textura dobříšských slepenců. Stav 21.9.2007.

Š RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce