Dobříš

Dobříš - profil v rytmických sedimentech

Foto 13. Sled rytmických sedimentů - prachovité břidlice. Stav 21.9.2007.

Š RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce