Dobříš

Dobříš - sled rytmických sedimentů

Foto 11. Sled rytmických sedimentů - střídaní jílových a prachových břidlic, prachovců a drob. Stav 21.9.2007.

Š RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce