Dobříš

Dobříš - profil v horninách štěchovické skupiny

Foto 10. Lom Jezírko, jižně od Dobříše. Profil v horninách štěchovické skupiny. Stav 21.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce