Dobříš

Dobříš - celkový pohled na částečně zatopený lom

Foto 1. Částečně zatopený lom Jezírko, jižně od Dobříše. Stav 21.9.2007.

Š RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce