Dětaň

Dětaň - schéma geologické situace na lokalitě

Obrázek 1. Geologická situace v okolí kaolinového lomu u Dětaně, podle Cajze et al. (2006).

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce