Dětaň

Dětaň - geologická mapa, list Žlutice

Mapa 1. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 11-24 Žlutice, vydal Český geologický ústav, 1995, redaktor listu O. Kodym. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 1 – antropogenní akumulace; 5 – deluviální písčito-hlinité sedimenty; 10 – doupovský komplex: bazalt; 13 – doupovský komplex: nefelinický až analcimický tefrit, autometamorfovaný tefrit; 22 – doupovský komplex: olivinický nefelinit; 29 – doupovský komplex: pyroklastické napadávky hlavního vulkanického centra; 34 – eocén: šedé a rudohnědé jíly, bělavé písky, křemence a slepence; 35 – perm, líňské souvrství: arkózové pískovce a polymiktní slepence.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce