Dětaň

Dětaň - kaolinitové ložisko

Foto 9. Kaolinitové ložisko vzniklo zvětráváním permských sedimentů a zvětraliny s kaolinitem najdeme v nejnižších částech lomu. Stav 10.10.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce