Dětaň

Dětaň - odkrytý profil vulkanitů na severní straně lomu

Foto 7. V horních částech jámového lomu jsou přístupné profily ve vulkanoklastických sedimentech, severní stěna. Stav 10.10.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce