Dětaň

Dětaň - odkrytý profil vulkanitů na jižní straně lomu

Foto 6. V horních částech jámového lomu jsou přístupné profily ve vulkanoklastických sedimentech, jižní stěna. Stav 10.10.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce