Dětaň

Dětaň - částečně zatopený kaolinový lom

Foto 5. Částečně zatopený kaolinový lom. V nadloží permských zvětralin najdeme profil terciérními vulkanity. Stav 10.10.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce