Dětaň

Dětaň - polohy láv v šedých popelových vrstevách

Foto 25. V komplexu šedých popelových sedimentů se objevují tenké polohy pyroklastických proudů. Stav 10.10.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce