Dětaň

Dětaň - komplex šedých popelových vrstev

Foto 19. Relativně mocný soubor popelových vrstev, místy s náznaky zvrstvení. Stav 10.10.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce