Dětaň

Dětaň - komplex popelovo-lapillových tufů

Foto 16. Komplex popelovo-lapillových tufů s převládající rudohnědou barvou a místy s polohami šedé barvy. Stav 10.10.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce