Dětaň

Dětaň - profil vulkanoklastickým komplexem

Foto 12. Unikátní odkryv vulkanoklastického komplexu terciérních hornin v jižní části lomu. Stav 10.10.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce