Číměř

Číměř - geologická mapa 1:50 000

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 23-34 Jindřichův Hradec, vydal Český geologický ústav, 1991, redaktor listu J. Hron. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 4 – deluviofluviální hlinité písky a písčité hlíny; 5 – deluviální hlinité písky až písčité hlíny;
18 – moldanubický pluton: středně zrnitý dvojslídný granit řídce porfyrický s proměnlivým obsahem vyrostlic (číměřský typ); 19b – drobně až středně zrnitý dvojslídný granit.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce