Číměř

Číměř - dvojslídný granodiorit typ Číměř

Foto 7. V etážovém lomu je těžen dvojslídný granit moldanubického plutonu číměřského typu. Stav 26.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce