Číměř

Číměř - panoramatický pohled na lom

Foto 2. Panoramatické pohled na lom založený v granitech moldanubického plutonu. Stav 26.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce