Číměř

Číměř - světlý porfyrický granit typ Číměř

Foto 11. Dvojslídný granit číměřského typu je světle šedý, středně až hrubě zrnitý, místy s výraznou porfyrickou texturou. Stav 26.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce