Chrtníky

Chrtníky - geologická skica situace v Železných horách

Obrázek 1. Skica geologických jednotek v sz. části Železných hor (podle Mísaře et al., 1983).

Vysvětlivky: 1 – křídové sedimenty; 2 – permské sedimenty; 3 – chrudimské paleozoikum (ordovik-silur);
4 – chrudimské paleozoikum (kambrium); 5 – sovoluská skupina; 6 – chvaletická žula; 7 – chvaletická skupina; 8 – podhořanské krystalinikum; 9 – železnohorský pluton; 10 – ohebské krystalinikum;
11 – přesmyky; 12 – zlomy.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce