Chrtníky

Chrtníky - stavba diabasu

Foto 7. Diabas je drobně až středně zrnitá hornina s tmavě zelenou barvou. Stav 28.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce