Červený Kostelec - Krákorka

plošné rozšíření bohdašínského souvrství

Obrázek 1. Schematická mapa podloží křídy v oblasti Police nad Metují a Adršpachu, podle Táslera et al. (1979). Vysvětlivky: 1 – bohdašínské souvrství; 2 – bohuslavické souvrství; 3 – trutnovské souvrství; 4 – broumovské souvrství; 5 – chvalečské souvrství; 6 – odolovské souvrství; 7 – žacléřské souvrství; 8 – orlicko-kladské krystalinikum; 9 – zjištěné hranice; 10 – předpokládané hranice11 – rozšíření křídy; 12 – zlomy.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce