Červený Kostelec - Krákorka

Červený Kostelec - pestré pískovce bohdašínského souvrství

Foto 7. Bílé křemenné pískovce místy pozvolna přecházejí do podložních pestře zbarvených arkózových pískovců. Stav 17.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce