Červený Kostelec - Krákorka

Červený Kostelec - pískovce s jílovou příměsí bohdašínského souvrství

Foto 4. Typickou horninou jsou bělavé křemenné pískovce s jílovým pojivem, tvořící svrchní část bohdašínského souvrství. Stav 17.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce