Červený Kostelec - Krákorka

Červený Kostelec - těžba pískovce

Foto 15. Pískovce jsou těženy ručně a jsou z nich vyráběny různé materiály (desky, kostky, kvádry) pro stavební průmysl. Stav 17.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce