Červený Kostelec - Krákorka

Červený Kostelec - čeřiny v pískovcích bohdašínského souvrství

Foto 12. Běžným jevem v křemenných pískovcích bohdašínského souvrství jsou čeřiny. Stav 17.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce