Černá v Pošumaví

Černá v Pošumaví - mramory pestré skupiny moldanubika

Foto 9. Krystalické vápence českokrumlovského pruhu pestré série moldanubika tvoří v pararulách velká čočkovitá tělesa. Stav 18.10.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce