Černá v Pošumaví

Černá v Pošumaví - lom v pestré skupině moldanubika

Foto 6. Etážový lom je založen v mramorech a rulách pestré skupiny moldanubika. Stav 18.10.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce