Černá v Pošumaví

Černá v Pošumaví - pegmatitová žíla

Foto 29. Horniny jsou na lokalitě místy pronikány pegmatitovými žilami s jednoduchým složení křemen, živce a biotit. Stav 18.10.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce