Černá v Pošumaví

Černá v Pošumaví - páskovaná textura mramorů

Foto 22. Páskovaná textura mramorů je typická střídáním světlých a tmavých poloh, které se liší složením i zrnitostí. Stav 18.10.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce