Černá v Pošumaví

Černá v Pošumaví - kontak rul a mramorů

Foto 17. Kontakt biotitových rul (tmavší horniny) a tělesa mramorů. Stav 18.10.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce