Černá Studnice

Černá Studnice - rozšíření tanvaldského granitu

Obrázek 1. Obrázek 1. (upraveno podle Kvičinského, 1986). Pozice tanvaldského granitu vzhledem k ostatním magmatickým horninám oblasti. 1 – porfyrické biotitové granity krkonošsko-jizerského plutonu, 2 – tanvaldský granit, 3 – rumburský granit, 4 – jizerské ortoruly, 5 – železnobrodské krystalinikum, 6 – ještědské krystalinikum, 7 – machnínský zlom.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce