Černá Studnice

Černá Studnice - geologická mapa

Mapa 2. Geologická mapa: Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 03-32 Jablonec nad Nisou. Vydal Český geologický ústav v roce 1998, redaktor listu M. Coubal. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 3 – hnilokalové sedimenty, rašeliny a slatiny, 5 – deluviální kamenitohlinité, písčitohlinité a hlinitopísčité sedimenty, 6 – deluviální hlinitokamenité sedimenty s bloky, 46 – středně zrnitý muskovit-biotitický granit (tanvaldský typ), 66 – chlorit-sericitický, často albitický fylit velkoúpské skupiny, 67 – sericitický, často albitický fylit velkoúpské skupiny.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce