Černá Studnice

Černá Studnice - enkláva v tanvaldském granitu

Foto 6. Uzavřenina jemnozrnné granodioritové horniny v tanvaldském granitu. Stav 20.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce