Bubovice

Bubovice - turistická mapa

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 36 Okolí Prahy - západ (sektor C2), vydala TRASA spol. s r. o. v roce 2004, web: http://trasa.cz. © Klub českých turistů.

Červeným bodem je vyznačena nejlépe přístupná část lom, modrý bod označuje polohu skanzenu.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce