Bubovice

Bubovice - opuštěný lom ve vápencích siluru a devonu

Foto 6. V komplexu lomů u Bubovic je v provozu skanzen dokumentující těžbu vápenců ve zdejším kraji. Stav 21.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce