Bubovice

Bubovice - červená barva a lavicovitá textura vápenců

Foto 23. V povrchových partiích dochází k intenzivnímu zvětrávání, kapsy ve vápencích jsou vyplněny křídovými sedimenty. Stav 21.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce