Bubovice

Bubovice - červená barva a lavicovitá textura vápenců

Foto 20. Některé typy vápenců mají narůžovělou až červenou barvu a lavicovitou stavbu. Stav 21.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce