Bubovice

Bubovice - krystalovaný kalcit na puklině

Foto 18. Na puklinách vápenců se často objevuje krystalovaných kalcit. Stav 21.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce