Bubovice

Bubovice - zlíchovské vápence

Foto 16. Stavba tmavě šedých biodetritických sparitových zlíchovských vápenců (zlíchovské souvrství). Stav 21.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce