Bubovice

Bubovice - slivenecké vápence pražského souvrství

Foto 13. Stavba narůžovělých až červených bioklastických krinoidových sliveneckých vápenců (pražské souvrství). Stav 21.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce