Bubovice

Bubovice - profil lochkovským, pražským a zlíchovským souvrstvím

Foto 12. Jižní část lomu, kde odkryt profil lochkovským, pražským a zlíchovským souvrstvím. Vrstevní sled tvoří různé typy vápenců. Stav 21.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce