Borovany

Borovany - řez ložiskem

Obrázek 1. Geologický řez ložiskem Borovany (podle Vtělanského et al., 1986). Vysvětlivky: 1 – kvartérní hlíny svahové a sprašové; 2 – ledenické souvrství – písčité jíly a písky; 2a – nepísčitý jíl – modřice, hlavní surovina; 3 – křemelina mydlovarského souvrství; 3a – nejkvalitnější křemelina; 4 – zelené jíly na bázi písčité, písky (mydlovarské vrstvy); 5 – klikovské vrstvy – rudohnědé jíly a písky; 6 – dvojslídné pararuly; 7 – jílový lom 7a – rekultivovaný lom; 8 – tektonické linie.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce