Borovany

Borovany - kaolinické jíly ledenických vrstev

Foto 11. Kaolinitické jíly ledenických vrstev mají zpravidla různé odstíny šedé barvy. Stav 26.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce